ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Nieuwe site voor Robak.

24 januari 2017

 

Deze site is nieuw, er wordt nog verder aan gebouwd. In de loop van het eerste kwartaal van 2017 zullen met name de bladen onder het kopje Diensten verder uitgewerkt worden.

 

Wat gaat er komen onder het kopje Diensten?

Hier zullen globaal de mogelijke diensten die Robak u kan bieden beschreven worden, maar zal ook een uitgebreide mogelijkheid komen om offertes aan te vragen.

Vaste klanten zullen de mogelijkheid krijgen om op een apart deel in te loggen en daar aanvullende informatie in te voeren en te bewerken.