ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Schrijven van bestekken

 

Robak kan veel verschillende bestekken schrijven. Op de volgende pagina's worden daarvoor verschillende invoer mogelijkheden geboden (in de loop van eerste kwartaal 2017) om een op uw project toegespitste offerte te krijgen.