ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Verbouwing en uitbreiding van De Speulbrink te Vaassen

 

Door Robak is voor de verbouwing van dit pand het bouwkundige bestek geschreven en is tevens de directievoerng met toezicht tijdens de bouw gedaan.

 

Het verbouwde deel van het pand heeft nu vier huiskamers met daarbij voor iedere bewoner een zit-slaapkamer.

 

Het pand is in opdracht van Viattence en Woonzorg Nederland verbouwd. Archtect is Huibers & Jarring.