ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

ROBAK is een breed gericht bouwkundig advies bureau dat ondersteuning kan geven aan woningcorporaties, vve-beheerders, architectenbureaus maar ook een compleet plan voor particulieren en bedrijven aan kan bieden.

 

Op de onderliggende pagina's zullen de mogelijkheden om een offerte bij ons aan te vragen verder uitgewerkt worden. Deze onderliggende pagina's zullen in het eerste kwartaal van 2017 verder uitgewerkt gaan worden. Voor de onderdelen die nog niet uitgewerkt zijn bestaat de mogelijkheid om op het blad contact een vraag te stellen.

 

Diensten die kunnen worden verricht zijn o.a.:

 • opstellen van groot-onderhoudsplannen en/of renovatie
 • opstellen meerjarenonderhoudsbegrotingen
 • schrijven van STABU bestekken
 • ontwerpen van nieuwbouw, verbouw of uitbreidingen
 • tekenwerkzaamheden
 • directievoering en toezicht bouwprojecten
 • bouwkundige keuringen bestaande woningen/bedrijfsgebouwen etc.
 • oplevering nieuwbouw
 • inspectie ten behoeve van onderhoud
 • tijdelijk vervullen van functies binnen een organisatie
 • controle veiligheid beglazing in gebouwen
 • bouwkundige adviezen

 

Indien u een specifieke vraag heeft de hier niet genoemd is, stel dan de vraag via het formulier op het blad contact. Er is meer mogelijk dan hier genoemd is.