ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Nieuwbouw schoolgebouw in Oeganda

 

Robak is gevraagd om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van een schoolgebouw in Oeganda. Hiervoor zijn de eerste schetsen gemaakt. In de loop van 2017 zullen hervan plannen op de website geplaatst worden.