ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Voor onderhoud is Robak betrokken geweest bij de voorbereiding de uitvoering en de nazorg van onderhoudswerkzaamheden.

 

Het betreft hier woningen (vrije sector en huur), fabrieken, winkels, een molen, gymzalen, sporthallen, kantoorgebouwen, scholen, zorggebouwen etc.

 

Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van digitaal inmeten, vochtmeting, glasmeting, houtrot inventarisatie etc.

 

Ook bij de uitvoering worden de nodige metingen verricht, en controle op toegepaste materialen, omstandigheden e.d.