ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Robak heeft vanaf de start heel veel verschillende projecten gedaan. Een kleine samenvatting hiervan:

 • Schrijven van bestekken voor nieuwbouw, groot-onderhoud, planmatig onderhoud en verbouwingen.
 • Inspecties van gebouwen voor groot-onderhoud en planmatig onderhoud.
 • Controle op toepassing van veiligheidsglas volgens NEN 3569.
 • Opname onderhoud volgens NEN 2767.
 • Bouwkundige keuringen van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen.
 • Ontwerpen van vrijstaande woning, uitbreiding woning, uitbreiding kantoor, aanpassen entreepartij van woongebouw, ingrijpende verbouwing woning, uitbreiding schoolgebouw, nieuwbouw schoolgebouw.
 • Maken van groot-onderhoudsplannen.
 • Directievoering en/of toezicht op nieuwbouw, groot-onderhoud, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud.
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanningen voor vve's, voor schoolgebouwen, voor winkels.
 • Werkvoorbereiding voor woningcorporaties en vve-beheerders.
 • Projectleiding voor woningcorporaties.
 • Klachtenaanname.