ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Robak heeft een eigen licentie voor het schrijven van STABU-bestekken. De bestekken die geschreven zijn betreffen vele soorten van bouwwerken. Hierbij valt te denken aan nieuwbouw, groot-onderhoud en renovatie, verbouwingen en uitbreidingen maar ook voor planmatig onderhoud.

 

Daarnaast heeft Robak ook zitting gehad in de klankbordgroep voor de ontwikkelng van STABU BOUWBREED. Ook is er deelgenomen diverse testen van de ontwikkelde software.

 

Uitgangspunt voor ieder bestek is dat de inhoud voor het betreffende project geschreven wordt. Hierbij wordt natuurlijk gebruik gemaakt van aanwezige bestekken van vorige projecten, maar wordt wel gecontroleerd of dit nog een bestaand product en toepassing is. Veelal worden toch nieuwe omschrijvingen opgenomen.