ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Afsluiten trappenhuizen te Elst

 

In opdracht van Vivare zijn voor vier gebouwen in Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) aanpassingen aan de trappenhuizen ontworpen zodat de galerij niet meer toegankelijk is voor onbevoegden. Voor alle vier de gebouwen is een verschillende oplossing bedacht.

 

De gekozen oplossingen zijn verschillend omdat de situatie per gebouw verschillend is.

 

Door Robak zijn de ontwerpen gemaakt en de technische uitwerking, aanbestedings-stukken en ook toezicht op de uitvoering.

 

Voor de geveldelen waarin glas zit dat later moeilijk te bereiken is (schuine vlakken en hoger gelegen glasvlakken) is gekozen voor zelfreingend glas.