ROBAK

Ontwerp en bouwkundig advies

Verbouw met uitbreiding van kantoor Hardeman zand en grind te Veenendaal

 

Door Robak is voor de verbouw met uitbreiding van het bestaande kantoor van Hardeman zand en grind een ontwerp gemaakt. Tevens zijn de bestekstukken hiervoor opgesteld.

 

Het bestaande kantoor is uitgebreid met een extra kantoor/spreekruimte, een ont-vangsthal voor chauffeurs met balie/bonnen aanname. Ook is er wat archiefruimte gemaakt. De bestaande kantoorruimten zijn ingrijpend opgeknapt.

 

Het tijdelijke kantoorgedeelte is gesloopt.